Hình ảnh thi công đến ngày 08-01-2018

Tổng thể Block A
Tổng thể Block A
Tổng thể Block B
Tổng thể Block B
Tổng thể Block C
Tổng thể Block C
Tổng thể Block D
Tổng thể Block D
Đóng trần thạch cao căn hộ đến tầng 18 Block A, B, C, D(1)
Đóng trần thạch cao căn hộ đến tầng 18 Block A, B, C, D(1)
Đóng trần thạch cao căn hộ đến tầng 18 Block A, B, C, D
Đóng trần thạch cao căn hộ đến tầng 18 Block A, B, C, D
Lắp đặt tủ bếp tầng 6 và tầng 14 Block A, B, C, D
Lắp đặt tủ bếp tầng 6 và tầng 14 Block A, B, C, D
Tiếp tục lắp đặt lan can căn hộ từ tầng 4 đến tầng 18 Block A, B, C, D
Tiếp tục lắp đặt lan can căn hộ từ tầng 4 đến tầng 18 Block A, B, C, D
Tiếp tục lát gạch nền căn hộ từ tầng 5 đến tầng 18 Block A, B, C, D
Tiếp tục lát gạch nền căn hộ từ tầng 5 đến tầng 18 Block A, B, C, D
Tiếp tục sơn nước căn hộ từ tầng 5 đến tầng 18 Block A, B, C, D(1)
Tiếp tục sơn nước căn hộ từ tầng 5 đến tầng 18 Block A, B, C, D(1)
Tiếp tục sơn nước căn hộ từ tầng 5 đến tầng 18 Block A, B, C, D
Tiếp tục sơn nước căn hộ từ tầng 5 đến tầng 18 Block A, B, C, D

Xem Chi Tiết Dự Án

http://khoahuynhland.com/florita-quan-7/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.