Hình Ảnh Thi Công 9 View Apartment Ngày12-01-2018

Bả sơn matit căn hộ tầng 9 Block A, tầng 10 Block B
Bả sơn matit căn hộ tầng 16 Block C
Đóng khung trần thành cao tầng 5 Block A, B
Hình ảnh tổng quan Block A
Hình ảnh tổng quan Block B
Hình ảnh tổng quan Block C
Lắp đặt khung cửa sổ căn hộ tầng 5 Block A, B và tầng 7 Block C
Lát gạch WC căn hộ tầng 5 Block A, B và tầng 8 Block C
Tiếp tục tô tường bao căn hộ tầng 17 Block C

Xem Chi Tiết Dự Án Tại Link Bên Dưới

http://khoahuynhland.com/9-view-apartment/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.