Hình ảnh thi công Moonlight Residences đến ngày 15-05-2018

Bả sơn matit tầng 7 block B
Bả sơn matit tầng 10 block A
Ốp gạch WC căn hộ tầng 6 block A
Ốp gạch WC căn hộ tầng 6 block B
Thi công khung trần thạch cao tầng 7 block B
Thi công khung trần thạch cao tầng 8 block A
Thi công xây tường bao căn hộ tầng 21 block A
Thi công xây tường bao căn hộ tầng 21 block B
Tô hàng lang căn hộ tầng 13 block B
Tô hành lang căn hộ tầng 15 block A
Tô tường căn hộ tầng 13 block B
Tô tường căn hộ tầng 15 block A
Tổng quan block A
Tổng quan block B
Tổng quan block B