Hình ảnh thi công Moonlight ParkView đến ngày 16-05-2018

Tổng quan block A, B
Tổng quan block C
Lắp đặt cửa kính phòng tắm căn hộ tầng 9 block A, B
Lắp đặt cửa WC căn hộ tầng 18 block A, B
Lắp đặt cửa WC căn hộ tầng 18 block C
Lắp đặt hệ thống cửa ra vào căn hộ tầng 14 block A, B
Lắp đặt hệ thống cửa ra vào căn hộ tầng 14 block C
Lắp đặt tủ bếp căn hộ tầng 6 block A, B
Lắp đặt tủ bếp căn hộ tầng 9 block C
Thi công trần thạch cao hành lang căn hộ tầng 14 block A, B
Hình ảnh thi công moonlight parkview
Thi công trần thạch cao hành lang căn hộ tầng 14 block C

Xem Chi Tiết Dự Án Tại Đây

Moonlight Parkview