Căn Hộ

Lavita Charm

1,500,000,000
1,200,000,000
2,000,000,000
1,300,000,000
30,000,000

Căn Hộ

Richmond City

2,250,000,000

Căn Hộ

Sky Center

3,000,000,000
1,350,000,000

Căn Hộ

8X RainBow

1,550,000,000

Căn Hộ

Lavita Garden

1,700,000,000

Căn Hộ

SaiGon Mia

2,100,000,000
2,300,000,000
6,900,000,000

Căn Hộ

9x Ciao

700,000,000
Được xếp hạng 5.00 5 sao
26,500,000